AKO VLASTNÍK BYTU ALEBO DOMU SA ZDRŽUJETE DLHODOBO V ZAHRANIČÍ ALEBO MIMO EFEKTÍVNEHO DOSAHU VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI?....

Naša spoločnosť za Vás preberie všetky starosti o Vašu nehnuteľnosť a bude za Vás vykonávať jej správu.

Kompletná správa v nasledovnom rozsahu:

  • Vyhľadaním vhodného nájomcu pre Vašu nehnuteľnosť,
  • Vypracovanie a uzatvorenie Nájomnej zmluvy a iných potrebných dokumentov v súvislosti s nájmom Vašej nehnuteľnosti,
  • Komunikácia s poskytovateľmi služieb pri Vašej nehnuteľnosti,
  • Zabezpečovanie všetkých platieb v súvislosti s nájmom bytu alebo domu pre vlastníka danej nehnuteľnosti - prenajímateľa,
  • Vymáhanie všetkých nárokov v súvislosti s nájmom bytu alebo domu pre vlastníka danej nehnuteľnosti - prenajímateľa,
  • Kontrola stavu a užívania prenajímanej nehnuteľnosti,
  • Zabezpečenie odstránenia akýchkoľvek závad v súvislosti s prenajímanou nehnuteľnosťou,
  • Dozariaďovanie prenajímanej nehnuteľnosti podľa požiadaviek nájomcu, po predchádzajúcom súhlase vlastníka danej nehnuteľnosti - prenajímateľa.