Pre individuálnych vlastníkov nehnuteľností realizujeme:

 • konzultácie a poradenstvo pri všetkých druhoch nehnuteľností,
 • predaj a prenájom všetkých druhov nehnuteľností,
 • konzultácie pri optimálnom nastavení cien nehnuteľností,
 • kompletný marketing a podporu predaja alebo prenájmu nehnuteľností,
 • právny servis,
 • konzultácie pre zabezpečenie výhodných ekonomických podmienok pri získavaní zdrojov na financovanie nehnuteľností,
 • asistenciu pri negociáciach cien a platobných podmienok.

Pre investorov a developerov projektov realizujeme:

 • predaj alebo prenájom všetkých partikulárnych častí projektov,
 • analýzu trhu a selekciu cieľových skupín,
 • konzultácie a poradenstvo v prípravných fázach projektov vrátane konzultácií so zástupcami štátnej správy a samosprávy,
 • nastavenia optimálnej predajnej stratégie projektov vrátane časových harmonogramov (timing),
 • SWOT analýzy projektov,
 • manažment klientskych zmien (fitout, layout),
 • kompletný marketing a podporu predaja projektov,
 • právny servis,
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti architektúry a dizajnu projektov,
 • analýzu návratnosti investovaných finančných prostriedkov (ROI) do projektov.